Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oddział Dzienny Psychiatrii w Tuchowie

Od 1 sierpnia 2012 roku Centrum Zdrowia Tuchów posiada kontrakt z NFZ na świadczenia w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrii. Oddział mieści się przy ul. Kolejowej 8b w Tuchowie.

Oddział wykonuje świadczenia diagnostyczne, terapeutyczne adresowane do osób dorosłych z następującymi problemami psychicznymi:
• zaburzenia psychotyczne (schizofrenia),
• zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
• zaburzenia lękowe,
• zaburzenia psychiczne pod postacią somatyczną,
• problemy adaptacyjne i osobowościowe,
• kryzysy życiowe,
• zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii.

Pacjenci przyjmowani są do oddziału na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego.
Terapia w Oddziale jest refundowana przez NFZ. Opiera się na współpracy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, terapeutów zajęciowych i dyplomowanych pielęgniarek. Obejmuje diagnostykę psychiatryczną i ogólnomedyczną oraz leczenie farmakologiczne i oddziaływania psycho- i socjoterapeutyczne indywidualne i grupowe.
Zajęcia w Oddziale odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00.

Skip to content