Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odwołanie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o odwołanie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Tuchowie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

GPMK.6840.27.2016.BN

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ, POŁOŻONEJ W TUCHOWIE

Burmistrz Tuchowa informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Tuchowie, oznaczonej jako działka nr 2086/63 o powierzchni 1,3121 ha, objętej KW TR2T/00065860/2, ogłoszony na dzień 24.07.2017r., na godz. 9.30.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie II przetargu jest to, iż rozpoczęte zostały prace nad realizacją inwestycji związanej z budową obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977, część powyższej nieruchomości będzie objęta jej zakresem.
Mając na uwadze powyższe okoliczności – w szczególności konieczność budowy obwodnicy Tuchowa – wstrzymanie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Tuchowie oznaczonej jako działka nr 2086/63 o powierzchni 1,3121 ha bezpośrednio przylegającej do drogi wojewódzkiej jest zasadne i konieczne.

Kontakt: 14 6525 474 wew. 19.

Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl i BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 18.07.2017r.

Skip to content