Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR oraz kryteriach wyboru operacji

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz kryteriów wyboru operacji, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

Lokalna strategia rozwoju
Lokalne kryteria wyboru operacji
Premiujące kryteria wyboru operacji
Formularz zmian

Zmiany polegać będą w szczególności na:
– doprecyzowaniu poszczególnych kryteriów wyboru operacji oraz poprawek oczywistych omyłek,
– poprawy oczywistych omyłek w LSR,
– zmiany wysokości wsparcia dla beneficjentów w przedsięwzięciu 1.1.1,
– zmiany wysokości planowanego wsparcia w przedsięwzięciu 1.1.2,
– doprecyzowania zakresu przedsięwzięcia 2.1.3,
– zmiany przedsięwzięcia 2.1.5,
– zmiany zakresu przedsięwzięcia 2.2.2,
– doprecyzowania przedsięwzięcia 2.2.4,
– zmiany wysokości budżetu oraz wskaźników dla projektów współpracy,
– zmiany intensywności wsparcia dla NGO.

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian:
– telefonicznie: 14 652 44 04
– mailowo: pogostoro@interia.pl
do 27 lipca 2017 r. do godz. 16.00.

26 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Skip to content