Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

Skip to content