Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Współpraca na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji tarnowskiej

Działania na rzecz promocji gospodarczej miasta i regionu, rola i znaczenie regionu tarnowskiego w województwie, możliwe kierunki współpracy Gminy Miasta Tarnowa i gmin aglomeracji tarnowskiej – te tematy zdominowały X posiedzenie Rady Gospodarczej.

Dążąc do dalszego rozwoju gospodarczego subregionu tarnowskiego, prezydent Tarnowa podczas X posiedzenia Rady Gospodarczej podpisał z Gminą Tuchów oraz Gminą Pleśna porozumienie o współpracy na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji tarnowskiej. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie przygotowania wspólnej i jednolitej oferty inwestycyjnej, wspierania inicjatyw gospodarczych, działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, pomocy gospodarczej oraz pozyskiwania środków europejskich na te cele.

Spotkanie Rady Gospodarczej było także okazją do analizy pozycji Tarnowa na mapie Małopolski, wskazania jego potencjału grawitacyjnego oraz procesów mogących wpływać na jego rozwój. – Chodzi o to, aby stworzyć własną narrację, wykorzystując zasoby, które są na miejscu – mówił dr Michał Kudłacz z Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który omawiał wpływ miast na rozwój otoczenia regionalnego. Wskazane przez niego możliwe kierunku rozwoju znalazły odzwierciedlenie w działaniach realizowanych przez Tarnów w ramach współpracy w aglomeracji tarnowskiej. – Tworzymy spójny zespół aglomeracyjny, przed nami okres intensywnej współpracy. Cały czas szukamy synergii, które mogą się pojawić w wyniku działań, jakie podjęliśmy wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej – mówił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, omawiając realizowane i planowane działania w zakresie transportu, edukacji, kultury, rozwoju gospodarczego i rynku pracy.
Przypomnijmy, współpraca inwestycyjna w aglomeracji tarnowskiej rozpoczęła się w lutym 2015 r. Liderem i inicjatorem działań jest Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, zaś sygnatariuszami porozumienia: Miasto Tarnów, Miasto i Gmina Żabno, Miasto i Gmina Radłów, Miasto i Gmina Wojnicz, Gmina Ryglice, Gmina Wierzchosławice, Gmina Lisia Góra, Gmina Tarnów, Gmina Skrzyszów, a od 15 marca br. również Gmina Tuchów oraz Gmina Pleśna.

fot. Paweł Topolski

Skip to content