Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i jej Mieszkańców w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do tej oferty – kliknij tutaj.

Skip to content