Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oficjalne przekazane umowy ramowej dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Blisko 315 mln złotych będą miały do rozdysponowania Lokalne Grupy Działania z Małopolski. Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom LGD umowy ramowe na realizację Lokalnych strategii rozwoju.


W dniu 18 maja 2016 r. w ratuszu w Tarnowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przekazano umowy ramowe. Zgodnie z zaproszeniem, z rąk marszałka małopolski Stanisława Sorysa umowę odebrali Janusz Kowalski – prezes Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Adam Drogoś – przewodniczący Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

Zadania w ramach projektów w drugiej kategorii będą dotyczyć wzajemnej współpracy pomiędzy LGD oraz współpracy międzynarodowej. Trzecia kategoria to m.in. wsparcie dla beneficjentów, pomoc w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów.

Skip to content