Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wolontariusze z Olszyn podsumowali projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

16 maja 2016 roku armia wolontariuszy z ZSP w Olszynach podsumowała swoją roczną pracę w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Na uroczystość przybyli: wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, dyrektor ZSP w Olszynach Stanisław Kozioł, ks. Marcin Kilian.

Na ręce dyrektora ZSP w Olszynach wręczono dyplom i podziękowanie za zaangażowanie się w pracę na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Praca ta ma na celu wzmocnienia inicjatyw wychowawczych oraz kształtowanie u młodzieży postaw humanitarnych, które wyznawał i według których żył Ojciec Święty Jan Paweł II.

W tym roku swoje działania uczniowie zaprezentowali w formie pokazu multimedialnego „Bóg się, mamo, nie pomylił”. Głównymi bohaterami prezentacji były dzieci niepełnosprawne i ich rodzice oraz maleńki Jan Kazimierz – „Pastuszek miłosierdzia”, który według badań prenatalnych miał być dzieckiem niepełnosprawnym. Wokalistka Sylwia Niziołek, która jest sercem naszego projektu, śpiewając piosenkę „Bóg się, mamo, nie pomylił” poruszyła do łez całą publiczność. Wokalistka jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie. W trakcie prezentacji staliśmy się także świadkami przekazu prawdziwych świadectw ludzi, którzy głoszą miłosierdzie Boże. Jest to piękna i wzruszająca forma współistnienia ludzi dla których człowiek jest człowiekowi bratem. Kolejny raz okazuje się że, miłość jest najpiękniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „Miłość nigdy nie ustaje” (1kor 13,8).

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do realizacji naszych działań społecznych, panu dyrektorowi, nauczycielom a w szczególności rodzicom i wolontariuszom którzy, stają się aniołami – potrafią dostrzec drugiego człowieka.

mgr Barbara Duran

Nasza córka Marysia mimo swojej niepełnosprawności mając zespół Downa śpiewa i występuje publicznie, przez co spełnia swoje największe marzenie. Uwalnia wszystkie pozytywne emocje, wywołuje to u nas silne wrażenia, jesteśmy szczęśliwi i pełni podziwu dla Marysi. Dla takich chwil warto żyć.
Halina Witek – mama Marysi (mieszkanka Tuchowa).

Pracę z dziećmi niepełnosprawnymi można opisać słowami, że zwycięzcą jest zarówno ten kto wygrywa jak i ten, który się do tego przyczynia. My wolontariusze pracując z dziećmi niepełnosprawnymi stajemy się właśnie takimi małymi zwycięzcami.
Wolontariuszka Aleksandra Walaszek kl. II gimnazjum

Bóg naprawdę się nie pomylił. Od kiedy zostałam dotknięta chorobą, staramy się z mężem pełnić wolę Bożą. Pan Bóg obdarza nas kolejnym dzieciątkiem, a lekarze i badania potwierdzają bardzo wysokie ryzyko dziecka niepełnosprawnego – zespół Downa. Zaufaliśmy Panu Bogu i Matce Bożej. Jan Kazimierz rodzi się w Roku Miłosierdzia 18 grudnia w piątek o godz 15.05, zdrowy, śliczny chłopczyk. Pan Jezus ukazuje nam swoje miłosierdzie. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy być objęci projektem „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, nie jesteśmy tutaj po to, aby zdobywać miejsca ale po to, by głosić miłosierdzie Boże. Jak potężny jest Pan. Jezu ufam Tobie.
Grażyna i Andrzej Leśniccy – rodzice Jasia

Zapraszamy do obejrzenia występów:

Skip to content