Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 02 sierpnia 2021 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pani Magdalena Marszałek – Gminny Komisarz Spisowy w Tuchowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

(więcej…)

Rachmistrzowie rozpoczęli wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

❗ Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

(więcej…)

Nie odmawiaj Rachmistrzowi – NSP 2021

Nie spisałeś się samodzielnie przez Internet lub kontaktując się z infolinią spisową?

Zatem spodziewaj się telefonu lub wizyty rachmistrza spisowego, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy!

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

  • samospis internetowy,
  • odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
  • infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
  • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni.
(więcej…)

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Spis trwa do 30 września 2021, ale możesz to zrobić już dzisiaj logując się na stronie https://spis.gov.pl/.

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

(więcej…)

Nie zwlekaj, spisz się

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Liczymy się dla Polski!

Spisz się przez internet na stronie spis.gov.pl lub przez telefon 22 279 99 99 lub w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Uwaga! Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa może skutkować nałożeniem kary grzywny.

(więcej…)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Spisz Się

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie informujemy, że podstawową i obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

Jeśli samospis internetowy nie jest możliwy we własnym zakresie, można się spisać w każdym urzędzie statystycznym oraz urzędzie gminy lub miasta, gdzie zostały przygotowane specjalne punkty spisowe.

(więcej…)

Zapraszamy do punktu spisowego w Urzędzie Miejskim w Tuchowie

Przypominamy, że na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 istnieje w Urzędzie Miejskim w Tuchowie punkt spisowy. Każdy z mieszkańców Gminy Tuchów może spisać się w Naszym Punkcie Spisowym, można też liczyć na pomoc pracowników Gminnego Biura Spisowego w Tuchowie.

Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 7.30 do 15.30. osoby, chcące skorzystać z punktu spisowego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w punkcie spisowym.

(więcej…)
Skip to content