Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Badanie kontrolne NSP 2021

W dniach od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Wyniki badania kontrolnego, które zostanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań spisanych w NSP 2021 przez pracowników urzędów statystycznych, umożliwią udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

(więcej…)

Pospiesz się – 13 dni do końca spisu

Możesz to zrobić sam na stronie https://spis.gov.pl/ .

Gminne Biuro spisowe w Tuchowie Informuje także, że w miesiącu wrześniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie dodatkowo dyżurować będą rachmistrze spisowi.

Dyżury rachmistrza w Urzędzie pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.45

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 6525 474 w. 56, 59, 52,19.

Ponadto dyżury rachmistrza w miesiącu wrześniu pełnione będą również w Domu Kultury w Tuchowie

Rachmistrz spisowy w Domu Kultury będzie dostępny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz środy od 15:00 do 19:00

Spisz się w Urzędzie lub w Domu Kultury

Gminne Biuro spisowe w Tuchowie Informuje, że w miesiącu wrześniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie dodatkowo dyżurować będą rachmistrze spisowi.

Dyżury rachmistrza w Urzędzie pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.45

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 6525 474 w. 56, 59, 52,19.

Ponadto dyżury rachmistrza w miesiącu wrześniu pełnione będą również w Domu Kultury w Tuchowie

Rachmistrz spisowy w Domu Kultury będzie dostępny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz środy od 15:00 do 19:00

Spisz się podczas dożynek w Mesznej Opackiej i Tuchowie

Informujemy, że w najbliższą niedzielę tj. 22 sierpnia 2021, podczas „Dożynek Gminnych w Tuchowie” oraz w sobotę 1 sierpnia 2021 roku podczas „Dożynek wsi Mesznej Opackiej ”, zostaną otwarte punkty spisowe, w których będzie można się spisać. W związku z prowadzoną akcją nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Punkt w Mesznej Opackiej będzie czynny od godziny 18:00 do 20:00 – w remizie OSP Meszna Opacka.

Punkt w Tuchowie będzie czynny od godziny 15:30 do 18:30 – w holu Domu Kultury w Tuchowie.

Spisz się podczas TUCHOVINIFEST

Informujemy, że w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 7, 8 sierpnia, podczas „V Międzynarodowego Festiwalu Wina w Tuchowie TUCHOVINIFEST”, zostanie otwarty punkt spisowy, w którym będzie można się spisać.

W związku z prowadzoną akcją nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Punkt będzie czynny od godziny 15:00 do 17:00 na dziedzińcu Ratusza.

(więcej…)

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 02 sierpnia 2021 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pani Magdalena Marszałek – Gminny Komisarz Spisowy w Tuchowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

(więcej…)