Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta

Burzynianki złożyły ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich Burzynianki w Burzynie, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

UKS Four Bike złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska FOUR BIKE w Siedliskach, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

„Zabłędza Razem” złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Zabłędzy „Zabłędza Razem”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Link do oferty: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2387220,oferty-zlozone-w-2024-r.html

KGW w Siedliskach złożyło ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)