Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„AleBabki” złożyły ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich „AleBabki” w Piotrkowicach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz ofertę:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1934374,oferty-zlozone-w-2021-r.html

Skip to content