Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Badanie dotyczące mobilności w aglomeracji tarnowskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska rozpoczęło prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracji Tarnowskiej”.

Jednym z elementów aktualizacji ww. dokumentu jest jego uzupełnienie o część związaną z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz, Stowarzyszenie chce pozyskać informacje na temat mobilności swoich mieszkańców, poprzez przygotowaną ankietę. Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego obszaru Aglomeracji Tarnowskiej.

Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej:

  • wykorzystywać istniejącą infrastrukturę  w miastach, gminach,
  • planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Ankietę można wypełniać do dnia 26 lutego 2024 r.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE – KLIKNIJ, ABY WYPEŁNIC ANKIETĘ