Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budowa domykającego wału przeciwpowodziowego

Od kilku tygodni trwa budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej, przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa. Potrzeba realizacji tej inwestycji wynika z pozwolenia wodno-prawnego.

W wyniku przetargu wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PEKUM Sp. z o.o. z Krakowa, które za cenę 525 795,49 zł brutto wykonuje pełen zakres prac.

Realizacji inwestycji przebiega na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego.


Skip to content