Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budżet na 2021 rok przyjęty!

Dnia 30 grudnia 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tuchowie, podczas której radni Rady Miejskiej przyjęli budżet Gminy Tuchów, na 2021 rok.

Dochody ogółem wyniosą 91 764 234 zł, w tym dochody bieżące 80 894 000 zł i dochody majątkowe 10 870 234 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 96 342 082 zł, w tym wydatki bieżące 79 656 270 zł i wydatki inwestycyjne 16 685 812 zł.

Deficyt wyniesie 4 577 848 zł. Zadłużenie ogółem, po spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie na koniec 2021 roku 25 172 731 zł (27% dochodów ogółem).

Składam podziękowanie wszystkim Radnym Rady Miejskiej, za merytoryczną dyskusję i przyjęcie budżetu gminy, który będzie podstawą do realizacji zadań i inwestycji w nadchodzącym roku – podziękowała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Poniżej prezentujemy plany inwestycyjne na 2021 rok.

Zadania inwestycyjne Gminy Tuchów na 2021 r.

 • budowa domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej w Tuchowie
 • budowa wodociągu w miejscowościach: Lubaszowa, Zabłędza, Jodłówka Tuchowska
 • pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na budowę obwodnicy Tuchowa (2 509 052,86 zł)
 • pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (1 000 000,00 zł)
 • modernizacja dróg gminnych
 • budowa 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej w Tuchowie
 • montaż instalacji fotowoltaicznych (70 szt.) i kolektorów słonecznych (21 szt.) w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
 • realizacja projektu „STOP SMOG” – termomodernizacja, wymiana i likwidacja wysoko emisyjnych źródeł ciepła w 121 budynkach jednorodzinnych
 • wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tuchów
 • budowa oświetleń ulic i dróg na terenie gminy Tuchów
 • budowa budynku szatni na boisku sportowym w Siedliskach
 • montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
 • montaż parkomatów na rynku w Tuchowie *
 • budowa skate parku w Tuchowie (2021 – 2023) *
 • modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Łowczowie *
 • modernizacja drogi gminnej na Brzankę w Jodłówce Tuchowskiej – Fundusz Dróg Samorządowych 2021 *
 • modernizacja ul. Warzywnej w Tuchowie – Fundusz Dróg Samorządowych 2021 *
 • remont dróg dojazdowych do pól uprawnych w Jodłówce Tuchowskiej, Burzynie i Buchcicach *
 • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Dąbrówce Tuchowskiej i Siedliskach (połączenie dwóch istniejących chodników) *
 • budowa chodnika na ul. Długiej w Tuchowie *

* – zadania nieujęte w budżecie, które będą realizowane z wolnych środków

Planowane prace planistyczne niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne

 • projekt placu targowego w Tuchowie przy rynku (2021 – 2025)
 • koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Skałce w Tuchowie (2021 – 2026)
 • projekt trasy rowerowej – single tracka z Lubaszowej na Brzankę z modernizacją budynku stacji kolejowej w Lubaszowej jako miejsca obsługi ruchu turystycznego(2022 – 2026)
 • projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na Tuchowską Strefę Aktywności Gospodarczej
 • projekt archiwum przy os. Centrum w Tuchowie
 • projekt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego „Nadzieja”
 • projekt garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej
 • projekt zagospodarowania centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej
 • projekt modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Siedliskach
 • projekt klimatyzacji w Szkole Muzycznej w Tuchowie
 • projekt instalacji urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tuchów
 • dokumentacja modernizacji drogi Zabłędza – Piotrkowice (Fundusz Dróg Samorządowych 2022)
 • projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy (2022-2023)
 • projekt bezpiecznych przejść dla pieszych na DW 977 w Siedliskach i Tuchowie (ul. Mickiewicza) (2022-2023)
 • dokumentacja modernizacji dróg w ramach gminnego programu modernizacji dróg (wybór zadań w I kwartale 2021)
 • dokumentacja modernizacji dachu na budynku mieszkalnym w Siedliskach (Zabiele) (2021 – 2022)
 • termomodernizacja ośrodka zdrowia w Siedliskach (2023 – 2026)
 • projekt zagospodarowania piwnic i odnowienia elewacji ratusza w Tuchowie (2022 – 2026)


Skip to content