Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Tuchów – kwestionariusz ankiety internetowej

Informujemy, że do 18 września 2022 roku, na terenie naszej gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Tuchów.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/803190/miasto-tuchow-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Skip to content