Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Diagnoza Problemów Społecznych w gminie Tuchów – kwestionariusz ankiety internetowej

Uprzejmie informujemy, że od 09 września do 22 września 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Tuchów oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuchów na lata 2022-2030.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/661596/gmina-tuchow-mieszkancy-2021.html

Skip to content