Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów na sołtysa, do rad sołeckich i osiedlowych w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.

W związku z brakiem zgłoszenia kandydata na sołtysa Sołectwa Burzyn oraz zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów do rad sołeckich Sołectw: Meszna Opacka i Kozłówek, a także kandydatów do rad osiedlowych Osiedli: Garbek, Kielanowice i Tuchów-lewobrzeżny w wyborach zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.,

Burmistrz Tuchowa ustalił dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów na sołtysa Sołectwa Burzyn, do rad sołeckich Sołectw: Meszna Opacka i Kozłówek oraz do rad osiedlowych Osiedli: Garbek, Kielanowice i Tuchów-lewobrzeżny tj. do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 15:30.

Przejdź do pełnej wersji ogłoszenia na BIP.