Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejne drogi zostaną wyremontowane

Gmina Tuchów pozyskała 1 milion złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na realizację zadań:

  • Remont drogi gminnej „Piotrkowice-Pleśna” 202201K w miejscowości Piotrkowice w km 4+020 – 4+820
    Kwota dotacji: 450 000,00 zł
  • Remont drogi gminnej „Jodłówka Tuchowska-Wieś” 202076K w miejscowości Jodłówka Tuchowska w km 0+000 – 0+921
    Kwota dotacji: 550 000,00 zł (droga Sołtysia Góra, koło zbiornika)

Przetarg na realizację tych zadań został już ogłoszony, a remonty zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Powiat Tarnowski również pozyskał środki z tego samego źródła na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej „Tuchów – Pleśna” nr 1400K w miejscowości Łowczów w km 4+780 – 6+707” – 999 637,00 zł.
W tym przypadku Gmina Tuchów będzie partycypować w udziale własnym Powiatu Tarnowskiego.