Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejne odcinki dróg zostaną wyremontowane

Gmina Tuchów zleciła realizację zadania pn. „Remont dróg transportu rolnego w gminie Tuchów w 2022 roku”. Wykonawcą robót w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Jasła, które wykona przedmiot zamówienia za kwotę 398 987,40 zł brutto.

Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie w wysokości 158 563,00 zł pochodzące z Samorządu Województwa Małopolskiego.
Pozostała kwota 240 424,40 zł pochodzi z budżetu Gminy Tuchów.

Zakres robót obejmuje remont/modernizację dróg gminnych:

  • Karwodrza – Piekło, działki nr 404 i 570 w miejscowości Karwodrza na długości 365,00 mb w km 0+970 – 1+385
  • Meszna Opacka – Buchcice, dz. nr 7 w miejscowości Meszna Opacka na długości 215,00 mb w km 0+270 – 0+485
  • Dąbrówka Tuchowska – Na Dzioły, dz. nr 164/8, 177/7, 177/8 w miejscowości Dąbrówka Tuchowska na długości 200 mb, w km 0+000 – 0+200.
Skip to content