Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Losowanie kandydata do składu Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemesna

Informujemy, że w związku z uzyskaniem przez dwóch kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemesna takiej samej liczby głosów tj.:

  • CIUREJ DOMINIK         – 61 głosów,
  • CZEKAJ ADAM             – 61 głosów,

które powodują przekroczenie liczby mandatów pozostałych do obsadzenia, zarządza się publiczne losowanie.

Termin losowania ustalono na dzień 19 marca 2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ratusz, piętro pok. Nr 10.

Losowanie nie zostanie przeprowadzone jeżeli jeden z kandydatów zrezygnuje przed ustalonym terminem publicznego losowania. Wówczas za wybranego uznaje się tego, który pozostał.

UCHWAŁA Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Tuchowie z dnia 17 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia losowania kandydatów do Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemesna w wyborach sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.

Po dokonaniu losowania zostanie ustalony wynik głosowania w wyborach sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych zarządzonych na dzień 17 marca 2024 r.