Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Marcin Kras dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zabłędzy

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy rozstrzygnięty. Zarządzeniem nr 192/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 24 maja 2022 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy. W wyniku pracy komisji konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II został wybrany pan Marcin Kras. Serdecznie gratulujemy!

Marcin Kras – dotychczasowy wicedyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku matematyka z informatyką. Ukończył kursy Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kurs kwalifikacyjny: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

O sobie: Jestem nauczycielem matematyki i informatyki, od 18 lat pracuję w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. W swojej dotychczasowej pracy wykazałem się zdolnościami organizacyjnymi. Posiadam dużą odporność na stres. Jestem kreatywny i odpowiedzialny. Lubię podejmować nowe wyzwania i stawiam sobie ambitne cele, samodzielnie doskonalę wiedzę w różnorodnych dziedzinach, poszerzam swoje umiejętności. Lubię podróżować, wspólnie z dziećmi i żoną, staramy się odkrywać jak najwięcej ciekawych miejsc. Największym naszym zainteresowaniem są góry.

Skip to content