Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska

Burmistrz Tuchowa informuje, że od 01 lutego do 31 marca 2023 roku wyznaczony został drugi nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych budowanych w Siedliskach w ramach SIM Małopolska. Przypominamy, że pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 1 października 2022 roku i zakończył 31 stycznia 2023 roku.

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych wraz z oświadczeniami
(wersja edytowalna *.DOC)

Termin naboru: od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku znajdującego się przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

W ramach inwestycji planowana jest realizacja 120 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej strukturze:
M1 – lokale jednopokojowe (12 szt.), metraż 28,21 m2
M2 – lokale dwupokojowe (90 szt.), metraż 43,60-47,18 m2
M3 – lokale trzypokojowe (18 szt.), metraż 54,71 m2

Planowana data zakończenia inwestycji: 2024 rok

Informacja na temat dostępnych lokali i ich układu: https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-tuchow/

Szczegółowych informacji udzielają:

Lidia Wójcikl.wojcik@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 15
Karolina Kuśk.kus@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 37
Joanna Kilianj.kilian@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 15
Karolina Sterkowiczk.sterkowicz@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 65

Akty prawne:

8.Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
7.Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
6.Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
5.Zarządzenie nr 445/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
4.Zarządzenie nr 405/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
3.Zarządzenie nr 378/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
2.Zarządzenie nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
1.
Uchwała nr XLVI/438/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31.08.2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Siedliskach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Skip to content