Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska

Burmistrz Tuchowa informuje o ogłoszeniu ósmego naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych budowanych w Siedliskach w ramach SIM Małopolska.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie, na parterze budynku znajdującego się przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych wraz z oświadczeniami
(wersja edytowalna *.DOC)

Termin naboru: od 13 maja do 31 lipca 2024 roku

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku znajdującego się przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

Przypominamy, że poprzednie nabory odbyły się w okresach:

  • od 13 maja do 31 lipca 2024 r. – ósmy nabór wniosków
  • od 15 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. – siódmy nabór wniosków
  • od 15 listopada do 31 grudnia 2023 roku – szósty nabór wniosków
  • od 1 września do 31 października 2023 roku – piąty nabór wniosków
  • od 10 lipca do 10 sierpnia 2023 roku – czwarty nabór wniosków
  • od 29 maja do 30 czerwca 2023 roku – trzeci nabór wniosków
  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku – drugi nabór wniosków
  • od 1 października 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku – pierwszy nabór wniosków.

W ramach inwestycji planowana jest realizacja 120 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej strukturze:
M1 – lokale jednopokojowe (12 szt.), metraż 28,21 m2
M2 – lokale dwupokojowe (90 szt.), metraż 43,60-47,18 m2
M3 – lokale trzypokojowe (18 szt.), metraż 54,71 m2

Informacja na temat dostępnych lokali i ich układu: https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-tuchow/

Szczegółowych informacji udzielają:

Paulina Wójcikp.wojcik@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 37
Lidia Wójcikl.wojcik@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 15
Alicja Wójcika.wojcik@tuchow.pl
tel. 14 65 25 176 wew. 37

Akty prawne:

14.Zarządzenie nr 3/2024 Burmistrza Tuchowa z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia ósmego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach, wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
13.Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Tuchowa z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia siódmego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach, wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
12.Zarządzenie nr 322/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 14.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia szóstego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach, wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
11. Zarządzenie nr 249/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 1.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia piątego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
10.Zarządzenie nr 204/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 7.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
9.Zarządzenie nr 147/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 25.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
8.Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 24.03.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
7.Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
6.Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
5.Zarządzenie nr 445/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
4.Zarządzenie nr 405/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
3.Zarządzenie nr 378/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 26.10.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
2.Zarządzenie nr 339/2022 Burmistrza Tuchowa z dnia 22.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Siedliskach wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
1.
Uchwała nr XLVI/438/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31.08.2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Siedliskach, wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa