Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Największa w historii modernizacja dróg gminnych

Największy przetarg w historii gminy Tuchów obejmujący modernizację 52 odcinków dróg gminnych – łącznie 19 345 mb nowych nakładek asfaltowych – właśnie został rozstrzygnięty!

Poprawa stanu dróg gminnych jest zadaniem tuchowskiego samorządu o szczególnym znaczeniu. Od początku kadencji zarówno burmistrzowi Tuchowa jak i radnym Rady Miejskiej w Tuchowie zależy na jak najlepszym rozwoju dróg gminnych.

W 2020 r. zlecono modernizację 17 odcinków dróg (3322 mb). W 2021 r. zlecono modernizację kolejnych 19 odcinków dróg (4281 mb). W połączeniu z remontami dróg transportu rolnego (2240 mb) oraz z remontami dróg z Funduszu Dróg Samorządowych (2888 mb) dało to 12,731 km wyremontowanych dróg.

W 2021 roku Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie w ramach tzw. „Polskiego Ładu” na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek w uzgodnieniu z radnymi Rady Miejskiej w Tuchowie przygotowała dokumentację techniczną oraz ogłosiła przetarg, w ramach którego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przetarg obejmuje wykonanie modernizacji 19,345 km dróg gminnych, a koszt całkowity realizacji zadania wynosi 9 199 093,69 zł. W ciągu trzech lat tuchowski samorząd zmodernizuje ponad 32 km dróg gminnych!

Poniżej prezentujemy wykaz dróg objętych modernizacją w ramach „Polskiego ładu”.

„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację
i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 1

 1. droga gminna w miejscowości Buchcice na długości 452,00 m w km 0+000 – 0+452,
 2. droga gminna w miejscowości Buchcice w km 0+000 – 0+234 na odcinku 234 mb,
 3. droga gminna K209180 w Burzynie na długości 260,00 m w km 0+152 – 0+412,
 4. droga gminna K201960 w Burzynie (droga na Kielanowice) w km 0+000 – 0+425 na odcinku 425 mb,
 5. droga gminna K201954 w Burzynie” droga na Wolę” w dwóch odcinkach na łącznej długości 555,00 m w km 1+492 – 1+747 i w km 2+276 – 2+576,
 6. droga gminna K202011 w Jodłówce Tuchowskiej na łącznej długości 1222 m w czterech odcinkach – 1 odcinek w km 00+000 – 0+505, 2 odcinek w km 0+680 – 0+892, 3 odcinek w km 1+070 – 1+300, 4 odcinek w km 1+675 – 1+950,
 7. droga gminna K202106 w Karwodrzy (droga na Chajmową górę) na odcinku 154,00 mb, w km 0+122 – 0+276,
 8. droga gminna K202093 Karwodrza – Piekło w miejscowości Karwodrza na łącznej długości 408,00 mb w dwóch odcinkach w km 0+717 – 0+970 i w km 1+335 – 1+490,
 9. droga gminna K202114 w Karwodrzy na długości 210,00 m w km 1+725 – 1+935,
 10. droga gminna K202109 w Karwodrzy (do boiska) na długości 92,00 m w km 0+000 – 0+092,
 11. droga gminna K202140 w Lubaszowej (pod krzyż) w km 0+000 – 0+260 na odcinku 260 mb,
 12. droga gminna K202164 w Lubaszowej (Lubaszowa – Zagacie) na łącznej długości 602 m w dwóch odcinkach – 1 odcinek w km 0+645 — 0+977, 2 odcinek w km 0+963 – 1+233,
 13. droga gminna (droga bez nazwy) w Lubaszowej (Lubaszowa – za sklepem) na długości 90 m w km 0+000 – 0+090,
 14. droga gminna K202156 w Lubaszowej w km 0+650 – 0+780 na odcinku130,00 mb,
 15. droga gminna w miejscowości Łowczów (Łowczów – granice) w km 1+645 – 2+465 na odcinku 820,00 mb,
 16. droga gminna w Trzemesnej (droga na Szynwałd) na odcinku 322,00 mb, w km 1+363 – 1+686,
 17. droga gminna i parkingu przykościelnego na długości 62 m w km 0+000 – 0+062,
 18. droga gminna w Tuchowie nr 92 ulicy Leśnej na odcinku 155 mb w km 0+000 – 0+155 od drogi powiatowej,
 19. droga gminna – ulicy Kazimierza Wielkiego w Tuchowie na długości 130 mb w km 0+145 – 0+275,
 20. droga gminna K201798 – ulicy Kościuszki w Tuchowie,
 21. droga gminna w Tuchowie (ul. Leśna boczna) na długości 35,00 m w km 0+161 – 0+196,
 22. droga gminna K201794 ulicy Okólnej, działki nr 1588/2 w Tuchowie na długości 460 m w km 0+00 – 0+460,
 23. droga gminna K202118 ulicy Św. Józefa w Tuchowie na długości 161 mb w km 0+339 – 0+500,
 24. droga gminna K201786 – ulicy Górnej w Tuchowie na długości 964 mb w km 0+000 – 0+964,
 25. droga gminna ul. Grochmala w Tuchowie w km 0+000 – 0+142 na odcinku 142 mb,
 26. droga gminna K202001 ulicy Rolniczej w Tuchowie w km 00+000 – 0+0+318 na odcinku 318 mb,
 27. droga gminna K202119 ulicy Wałęgi w Tuchowie w km 0+000 – 0+932 na odcinku 932 mb,
 28. droga gminna w Tuchowie (ul. Tarnowska – boczna) na długości 166,00 m w km 0+000 – 0+166,

„Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez kompleksową modernizację
i przebudowę dróg gminnych w gminie Tuchów – Część 2

 1. droga gminna w Dąbrówce Tuchowskiej (koło tartaku) na długości 57 mb w km 0+000 – 0+057,
 2. droga gminna K201998_1 w Dąbrówce Tuchowskiej na długości 127,00 mb w km 0+141 – 0+268, (dalszy odcinek),
 3. droga gminna K201994 w Dąbrówce Tuchowskiej (droga na Łężną) w km 0+000 – 0+314 długości 314 mb,
 4. droga gminna K201993 (za szkołą) w Dąbrówce Tuchowskiej na pięciu odcinkach w km 0+074 – 0+179, w km 0+918 – 1+120, w km 1+575 – 1+648, w km 1+797 – 1+895, w 1+942 – 2+183 (do granicy z miejscowością Siedliska) na łącznej długości 719 mb,
 5. droga gminna (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dąbrówka Tuchowska – Siedliska), od granicy z miejscowością Dąbrówka Tuchowska w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb,
 6. droga gminna K202334 w Zabłędzy (koło firmy KARMOT) w km 0+000 – 0+307 na odcinku 307 mb,
 7. droga gminna K202189 Meszna Opacka – Buchcice w miejscowości Meszna Opacka w km 0+485 – 1+091 na odcinku 606,00 mb,
 8. droga gminna w Piotrkowicach K202206 w km 0+000 – 0+220 na odcinku 220,00 mb,
 9. droga gminna K202200 w Piotrkowicach (droga w stronę przepompowni) w km 0+000 – 0+621 na odcinku 621 mb,
 10. droga gminna K202201 w Piotrkowicach (droga przez wieś) w dwóch odcinkach: 1 odcinek w km 3+475 – 3+690, 2 odcinek w km 5+867 – 6+306, o łącznej długości 654 mb,
 11. droga gminna nr 419 w Siedliskach „Droga na Chojnik, bez nazwy” w kierunku miejscowości Chojnik w km 0+000 – 0+700 na odcinku 700 mb,
 12. droga gminna nr 418 w Siedliskach „Siedliska – Krzyżowatki” w kierunku miejscowości Chojnik w km 0+747 – 1+364 na odcinku 617 mb,
 13. droga gminna nr 440 w Siedliskach „Siedliska – Łężna” w km 0+494 – 1+116 na odcinku 622,00 mb,
 14. droga gminna nr 446 w Siedliskach (droga na osiedlu) na odcinku 135 mb,
 15. droga gminna nr 417 w Siedliskach „Siedliska – Meszna Opacka” w dwóch odcinkach w km 0+748 – 1+010 i w km 1+442 – 1+804 o łącznej długości 624 mb,
 16. droga gminna – ulicy 650 – lecia w Tuchowie w km 0+000 – 0+248 na długości 248 mb,
 17. droga gminna K202072 w Tuchowie przy ulicy Długiej – Łęg w km 0+015 – 0+195 na odcinku 180,00 mb,
 18. droga gminna K201825 ulicy Granicznej w Tuchowie w km 0+000 – 0+343 na odcinku 343 mb,
 19. droga gminna K201806 – ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 – 0+837 na odcinku 498 mb,
 20. droga gminna K2018515 – ulicy Dzierżona w Tuchowie na długości 300 mb w km 0+000 – 0+300,
 21. droga gminna w Tuchowie ul. Łowiecka w km 0+000 – 0+130 na odcinku 130,00 mb,
 22. droga gminna K202238 w Zabłędzy (droga na Młyniec) na długości 333 m w km 0+025 – 0+358
 23. droga gminna K202317 w Zabłędzy (na Polesie) w km 0+934 – 1+060 i K202322 w km 0+000 – 0+400 na łącznej
  długości 534 mb,
 24. droga gminna K202331 w Zabłędzy (koło boiska) w km 0+000 – 0+400 długości 400 mb,
Skip to content