Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nie odmawiaj Rachmistrzowi – NSP 2021

Nie spisałeś się samodzielnie przez Internet lub kontaktując się z infolinią spisową?

Zatem spodziewaj się telefonu lub wizyty rachmistrza spisowego, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy!

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

 • samospis internetowy,
 • odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
 • infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
 • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:

 • charakterystyki demograficznej;
 • aktywności ekonomicznej;
 • poziomu wykształcenia;
 • niepełnosprawności;
 • migracji wewnątrz kraju i poza granice;
 • przynależności etniczno-kulturowej;
 • gospodarstwa domowego i rodziny;
 • zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.