Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oczyszczalnie ścieków w szkołach w Mesznej Opackiej i Łowczowie

Gmina Tuchów zakończyła montaż dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków w szkołach podstawowych w Mesznej Opackiej i Łowczowie. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz podniesienia komfortu funkcjonowania wyżej wymienionych szkół.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków pomaga w redukcji zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Długoterminowo, oczyszczalnia pomoże w obniżeniu kosztów związanych z opłatami za odbiór i utylizację ścieków. Montaż oczyszczalni stanowi również cenną lekcję edukacyjną dla uczniów, zachęcając ich do zrozumienia znaczenia dbałości o środowisko i zrównoważonego rozwoju, a także stanowi inspirację dla innych instytucji i mieszkańców lokalnej społeczności do podobnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Wykonawcą prac związanych z montażem biologicznych oczyszczalni ścieków była firma Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy z Warszawy.

Koszt wykonania biologicznych oczyszczalni ścieków wyniósł:
– przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej – 80 565,00 zł brutto,
– przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łowczowie – 88 560,00 zł brutto.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Tuchów.