Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości gminnej

Burmistrz Tuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 01 września 2023 roku, a drugi dnia 24 listopada 2023 roku. Przetarg dotyczy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68/15 o powierzchni 0,2526 ha, objęta KW TR2T/00046959/4.

Więcej informacji na BIP:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,m,428934,2024.html