Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OSP w Burzynie otrzymała nowe wyposażenie i sprzęt ratowniczy

W czerwcu br. Gmina Tuchów złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości, który jest Dysponentem Funduszu na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy, Gmina Tuchów rozpoczęła realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie.

W ramach realizacji zadania zakupione zostały: drabina nasadkowa – 1 kpl, podkrzesywarka spalinowa – 1 szt, rękawice techniczne – 15 par, ubranie specjalne – 2 kpl.

Uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu nastąpiło 11 września br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie. W spotkaniu uczestniczyli: wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, poseł na Sejm RP Piotr Sak, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, radny Rady Miejskiej w Tuchowie Grzegorz Wesołowski oraz przedstawiciele obdarowanej jednostki, w tym członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Całkowita wartość realizowanego zadania: 20 250,00 złotych, w tym dofinansowanie: 20 000,00 złotych.