Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomóż nam w przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Tuchów – Twoja opinia jest dla nas ważna!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Tuchów, Przyjaciele,

W tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Tuchów. To dobry czas podsumowań tego co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30….

Strategia ma wyznaczać cele, ma dawać ramy dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, iż gmina Tuchów będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy dla nas wszystkich. Celowo piszę o lokalnej wspólnocie, czyli o nas – mieszkańcach całej gminy, a nie tylko o administracji. Jest dla mnie ważne, aby zarówno proces pracy nad nową strategią, jak i jej finalny efekt, odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania całej lokalnej wspólnoty. To kolejny krok w budowaniu naszej małej ojczyzny. Miejsca, z którego jesteśmy dumni, ale także z miejsca, za które bierzemy wspólnie odpowiedzialność.

Wierzę, że wspólne planowanie pozwoli lepiej i efektywniej sprostać wyzwaniom przed jakimi stoimy. Chciałabym szeroko włączać i angażować mieszkańców w prace nad przyszłą wizją rozwoju gminy Tuchów. Dlatego już dziś zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w planowanie działania. Będziemy organizować spotkania, warsztaty, badania focusowe, tak aby rozmawiać o przyszłości z różnymi środowiskami i organizacjami w naszej gminie.

Jedną z form tego angażowania będzie szereg spotkań on-line i ankiet, które w najbliższych miesiącach będziemy cyklicznie publikować na stronie Urzędu Miejskiego i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy w nich pytali z czego jesteście – jako mieszkańcy – dumni, ale także jakie są problemy naszej gminy, które należy rozwiązać oraz jakie działania powinniśmy wspólnie jako samorząd podejmować.

Zapraszam do współpracy!

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Tuchów zapraszamy do udziału w burzy mózgów. Tworzymy listę zasobów naszej gminy – elementów, które są charakterystyczne dla gminy Tuchów, wyróżniają nasze miasto i gminę na tle innych ośrodków. Pomyślcie przez chwilę, z czego gmina Tuchów powinna być dumna. Jakie posiada specyficzne zasoby, przydatne do tworzenia produktów, usług, ofert? Jakie zasoby są dziś „uśpione”, a można byłoby je w przyszłości wykorzystać z pożytkiem dla gminy i mieszkańców? Pomocne wyjaśnienia, obszary, w których należy poszukiwać zasobów oraz kilka przykładów znajdziecie we wstępie do ankiety.

Na odpowiedzi czekamy do piątku, 11 grudnia 2020 roku.