Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strategia Rozwoju Gminy

Ważne wartości dla mieszkańców gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów,

Od kilku tygodni trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju. Na ostatnich warsztatach rozmawialiśmy o wartościach ważnych dla mieszkańców naszej gminy, o tym co nas buduje, o tym jak postrzegamy nasze korzenie, jak widzimy przyszłość naszej gminy. Zastanawialiśmy się co jest ważne dla nas mieszkańców i dla nas jako wspólnoty.

(więcej…)

Strategia Rozwoju Gminy Tuchów – diagnoza problemów

W toku prac nad diagnozą sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Tuchów, która jest wstępem do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy, uczestnicy warsztatów na podstawie danych statystycznych i wiedzy o procesach w gminie sformułowali kilka problemów, które dziś spowalniają rozwój naszej gminy i sprawiają, że jakość życia w Tuchowie nie jest jeszcze tak wysoka jak byśmy oczekiwali.

(więcej…)

Strategia: ankieta dotycząca kierunków rozwoju gminy

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu Gminy Tuchów!

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Tuchów na lata 2021-2030”. Zachęcam do udziału w ankiecie dotyczącej kierunków rozwoju gminy. Twój głos pozwoli określić priorytetowe potrzeby mieszkańców gminy.

(więcej…)

Oceń jakość życia i usług w gminie Tuchów

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Tuchów!

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tuchów na lata 2021-2030.

Ponownie zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Tuchów. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życie gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, zaś samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy – wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Tuchów to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Tuchów w zakładce „Strategia rozwoju”.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Termin został wydłużony, na odpowiedzi czekamy do piątku, 15 stycznia 2021 roku.

Oceń jakość życia i usług w gminie Tuchów

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Tuchów!

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tuchów na lata 2021-2030.

Zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Tuchów. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życie gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, zaś samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy – wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Tuchów to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Tuchów w zakładce „Strategia rozwoju”.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Na odpowiedzi czekamy do piątku, 8 stycznia 2021 roku.

Zasoby gminy Tuchów w oczach mieszkańców – wyniki ankiety

Od 27 listopada do 11 grudnia poprzez ankietę na stronie internetowej gminy można było wziąć udział w burzy mózgów. Mieszkańcy i sympatycy miasta zostali poproszeni o wskazanie elementów charakterystycznych dla gminy Tuchów, wyjątkowych, które są powodem do dumy. Uzyskaliśmy ponad 80 różnych odpowiedzi wskazujących na istotne potencjały Tuchowa.

(więcej…)

Pomóż nam w przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Tuchów – Twoja opinia jest dla nas ważna!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Tuchów, Przyjaciele,

W tym roku kończy się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Tuchów. To dobry czas podsumowań tego co przez ostatnie dwie dekady udało nam się osiągnąć, ale także twórczy moment refleksji o tym w jakim miejscu chcemy żyć za lat 10, 20, 30….

Strategia ma wyznaczać cele, ma dawać ramy dla podejmowanych przez lokalną wspólnotę długofalowych działań, które mają sprawić, iż gmina Tuchów będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy dla nas wszystkich. Celowo piszę o lokalnej wspólnocie, czyli o nas – mieszkańcach całej gminy, a nie tylko o administracji. Jest dla mnie ważne, aby zarówno proces pracy nad nową strategią, jak i jej finalny efekt, odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania całej lokalnej wspólnoty. To kolejny krok w budowaniu naszej małej ojczyzny. Miejsca, z którego jesteśmy dumni, ale także z miejsca, za które bierzemy wspólnie odpowiedzialność.

(więcej…)