Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powstanie projekt kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Zabłędza

W dniu 6 maja 2022 r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zabłędza, gm. Tuchów”.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w następującym zakresie:
– długość odcinków sieci grawitacyjno
– tłocznych oszacowano na ok. 6,1 km
– ilość przepompowni ściekowych – 3 szt.

Wykonawca otrzyma stosowne upoważnienie do działania w imieniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. w tym w szczególności podpisania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane czy złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Tarnowie w celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, i zawierać będzie między innymi:– projekt zagospodarowania terenu,– projekt architektoniczno – budowlany,– projekt techniczny,– opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Termin realizacji usługi: do 31.10.2023 r.

Wykonawca: Pabian Grzegorz EKO-PRO, 17 Stycznia 68A, 38 – 200 Jasło.

Skip to content