Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program modernizacji dróg gminnych

Gmina Tuchów zaplanowała do roku 2023 realizację programu modernizacji dróg gminnych. Program ten będzie obejmował drogi gminne, których remont nie może być sfinansowany ze źródeł zewnętrznych. Co roku na ten cel przeznaczone będzie ponad 300 000 zł.

Dnia 6 listopada rozstrzygnięto przetarg na modernizację 17 odcinków dróg gminnych w Tuchowie, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Łowczowie, Burzynie, Dąbrówce Tuchowskiej i Piotrkowicach. Rozpoczęcie realizacji tego zadania nastąpi jeszcze w 2020 r. a zakończenie ustalone zostało na dzień 30 czerwca 2021 r. Do realizacji wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ROAD SYSTEMS S.C. Jacek Niedojadło ze Skrzyszowa za cenę ofertową 695 001,00 zł brutto.

ETAP I – rok 2020

1. Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Na Folwark” w km 0+000 – 0+091, 0+195 – 0+232, 0+294 – 0+355 na łącznej długości 189,mb – dz. nr 1631/1

2. Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Nosalowa 1” w km 0+346 – 0+365 oraz w km 0+396 – 1+214 na długości 837,00 mb – dz. nr 1152/8

3. Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Nosalowa 2” w km 0+008 – 0+195 na długości 187,00 mb – dz. nr 1165/1

ETAP II – rok 2021

1. Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej w km 0+075 – 0+130, od 0+130 – 0+194 na długości 119,00 mb – dz. nr 280/1

2. Remont nawierzchni ulicy Słonecznej w Tuchowie w km 0+000 – 0+158, na długości 158, dz. nr 2086/53, 2077, 2079/1, 2087/2.

3. Remont drogi w Tuchowie w km 0+222 – 000+334 na długości 112 mb – dz. nr 1238/1, 1240/4, 1241/2, 1243/3, 1243/6

4. Remont drogi w Tuchowie w km 1+005 – 1+107 na długości 102,00 mb – dz. nr 881/2

5. Remont drogi w Karwodrzy w km 0+000 – 0+180 na długości 180 mb – dz. nr 59

6. Remont drogi w Karwodrzy w km 0+517 – 000+628 na długości 111 mb – dz. nr 414

7. Remont drogi w Łowczowie w km 0+000 – 0+316 na długości 316,00 mb – działka nr 84/1, 22/9, 85/1, 86/1, 87/1, 287/1

8. Remont drogi w Burzynie k/Domu Kultury w km 0+000 – 0+076 na długości 76,00 mb – dz. nr 261

9. Remont drogi w Burzynie w km 0+000 – 000+308 na długości 308,00 mb – dz. nr 61 i 68

10. Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+041 na długości 41 mb – dz. nr 148/1

11. Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+101 na długości 101,00 mb – dz. nr 129/2, 130/3

12. Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+120 na długości 120,00 mb – dz. nr 215/2, 84

13. Remont drogi w Piotrkowicach w km 0+075 – 0+255 na długości 180,00 mb – dz. nr 522/2, 315/8, 521/2, 517/2, 315/7

14. Remont drogi w Piotrkowicach w km 0+004 – 000+189 na długości 185,00 mb – dz. nr 584/13

Skip to content