Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych – dla Burzyna i Tuchowa

Burmistrz Tuchowa informuje, że w dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2024 r. będzie miało miejsce ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miejscowości Burzyn i Tuchów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się dnia 25 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 (dla Burzyna) oraz o godzinie 14:00 (dla Tuchowa), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w pokoju nr 10.

Uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r.

[Pobierz formularz uwagi]

Szczegóły w obwieszczeniu Burmistrza Tuchowa pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2493778,obwieszczenie-burmistrza-tuchowa-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowego-pl.html

Projekty planów miejscowych będą również dostępne od dnia 11.07.2024 r. na portalu Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Tuchów:

https://sip.tuchow.pl

Informacja o ponownym wyłożeniu oraz stosowne pliki do pobrania:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2498058,ponowne-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html