Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 r.

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe. Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT wypłacana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, I piętro (budynek administracyjny), w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w: 2023 r. lub 2024r. 

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.