Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rewitalizacja ratusza – projekt ukończony

Ukończone zostały prace projektowe dotyczące rewitalizacji budynku ratusza w Tuchowie. Elewacja zabytkowego budynku na przestrzeni kilkudziesięciu lat uległa znacznej degradacji. W ostatnich latach prowadzone były prace związane z wymianą stolarki okiennej, modernizacją systemu ogrzewania i klimatyzacji, a także izolacja i wzmocnienie fundamentów.

Na zlecenie Burmistrza Tuchowa Magdaleny Marszałek opracowana została dokumentacja projektowa rewitalizacji budynku ratusza obejmująca remont elewacji wraz z wykonaniem iluminacji ścian, adaptację piwnic na cele społeczno-kulturalne (sala konferencyjno-wystawowa wraz z zapleczem) oraz budowę windy w celu dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Co najważniejsze dokumentacja projektowa została pozytywnie uzgodniona z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budynek tuchowskiego ratusza jest nierozerwalnie kojarzony z gminą Tuchów. Ta urokliwa budowla z II połowy XIX wieku na przestrzeni dziesiątek lat odgrywała duże znaczenie w życiu mieszkańców gminy Tuchów. Zawsze stanowiła centrum życia społecznego. Naszym obowiązkiem jest dbanie o niego i przekazanie go przyszłym pokoleniom w stanie lepszym niż go zastaliśmy. Dlatego jestem zdeterminowana, aby skutecznie przeprowadzić jego rewitalizację. Opracowany projekt otwiera nam drogę do pozyskania dofinansowania na ten cel. Będę o to zabiegać z całych sił – podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.