Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Roboty budowlane na rzece Białej i potoku Modra

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zlecił wykonanie prac budowlanych na rzece Białej w Siedliskach oraz potoku Modra w Dąbrówce Tuchowskiej.

Rzeka Biała ma charakter rzeki górskiej w górnym biegu, a podgórskiej w dalszym biegu. Cechuje się nagłymi wezbraniami wód, które powodują duże straty. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie systematycznie realizuje prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem. W 2020 roku zrealizowało remont wałów przeciwpowodziowych w Tuchowie, a w 2021 roku naprawę wyrwy brzegowej w Tuchowie przy ul. Ryglickiej. Cieszymy się, że kolejne prace w naszej gminie są realizowane również w 2022 roku. A są to:

Zasyp wyrwy na lewym brzegu rzeki Biała Tarnowska w km 36 + 880 – 36 + 960 w miejscowości Siedliska

Celem wykonania prac jest zasyp wyrwy na lewym brzegu rzeki Biała Tarnowska w km 36 + 880 – 36 + 960 w rejonie toru kolejowego i stacji kolejowej w m. Siedliska, kamieniem naturalnym na wcześniej uformowanym zasypie zimnym i wykonanej na nim ścieli faszynowej.

Wartość prac wynosi: 140 195,40 zł brutto

Odcinkowe odmulenie z zasypem wyrw pot. „Bez Nazwy” (Modra), lewobrzeżny dopływ Białej Tarnowskiej w km 32 + 000 w miejscowości Dąbrówka Tuchowska

Celem wykonania prac jest ręczne i mechaniczne odmulenie koryta potoku „Bez Nazwy” (Modra) w km 0 + 220 – 2 + 230 w m. Dąbrówka Tuchowska jako wykop na odkład, oczyszczenie skarp potoku z przerostów i traw oraz zasypem wyrw na dł. łącznej 50 m kamieniem łamanym.

Wartość prac wynosi: 123 001,23 zł brutto

Skip to content