Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozbudowa drogi Karwodrza – Ładna w toku

Powiat Tarnowski realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza”.

Całkowita wartość zadania: 27 610 267,75 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 532 661,97 PLN
Wkład własny: 10 077 605,78 PLN

Gmina Tuchów współfinansuje to zadanie w wysokości 1 000 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 12,699 km (ok. 6 km w gm. Tuchów). Zaplanowano również budowę nowego fragmentu drogi w miejscowości Skrzyszów o długości 508 metrów wraz z budową ronda. W ramach całej inwestycji wykonana zostanie przebudowa dwóch mostów – w Skrzyszowie na potoku Wątok oraz w Łękawicy na potoku Wątoczek. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, na terenach zabudowanych wykonane zostaną nowe chodniki, przejścia dla pieszych, ulepszone pobocza gruntowe, oznakowanie pionowe. W ramach prac przygotowawczych do realizacji projektu wykonana została pełna dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID.

Skip to content