Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęła się przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Wróblewskiego

Informujemy, że wykonawca prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wróblewskiego w Tuchowie rozpoczął proces budowy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania.

Budowa nie powinna utrudniać korzystania z obiektów handlowych w sąsiedztwie placu budowy, ale mimo to prosimy o wyrozumiałość i ostrożność.

Informujemy również, że równolegle do prowadzonych prac będzie prowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy nowego skateparku.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym miejscu jest od lat oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców. Ulica Wróblewskiego w okolicy wiaduktu kolejowego wielokrotnie była zalewana wodami opadowymi, co stwarzało zagrożenie dla budynków handlowych i mieszkalnych. Zaplanowane prace mają na celu poprawę odprowadzania wód opadowych oraz docelowo rozdzielenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Zadanie to podzielono na 2 etapy. Pierwszy z nich zostanie zrealizowany w najbliższych miesiącach.

Wykonawcą prac w drodze przetargu została firma MULTIKOP-MS Marcin Soczek ze Strzeszyna, która za kwotę 1 476 000,00 zł wykona przedmiot zamówienia:

 • budowę nowych rurociągów kanalizacji deszczowych o DN800 o długości 92,15 mb,
 • zabudowę studni betonowych DN1500 na kanale deszczowym (włączeniowa, S1, S2 i S3),
 • budowa tymczasowego rurociągu wyłączeniowego projektowany kanał burzowy z istniejącym o długości ok. 10 mb,
 • zabudowę studni osadnikowej DN1500,
 • budowę wpustu deszczowego,
 • zabudowę odwodnień liniowych,
 • remont odcinka sieci wodociągowej DN225 w km 20.321 o długości 3,2 mb (teren PKP) oraz ok. 25 mb w drodze gminnej,
 • przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej DN800 o długości ok. 25 mb,
 • wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN110 o długości 16 mb wraz z włączeniem do istniejących rurociągów,
 • wykonanie włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • likwidacja istniejących rurociągów,
 • likwidacja istniejących wpustów i kratek deszczowych,
 • wykonanie przewiertów/przepychów poziomych pod terenami zamkniętymi w rurach ochronnych w technologii mikrotunelingu,
 • wykonanie przekroczeń dróg, placów oraz rowów metodą rozkopu w rurach ochronnych wraz z odtworzeniami terenów.