Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczynamy montaż fotowoltaiki na budynkach gminnych

Gmina Tuchów w ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wykonała w 2022 roku 21 instalacji solarnych oraz 64 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy. W 2023 roku w ramach tego samego projektu rozpoczęliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących własnością Gminy Tuchów.

Prace montażowe rozpoczęły się już w minionym tygodniu. Poniżej przedstawiamy listę budynków objętych pracami instalacyjnymi:

Instalacje do realizacji (po przetargu):

 1. Przedszkole Publiczne w Tuchowie
 2. Szkoła Podstawowa im. O. W. Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy
 3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
 4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie
 5. Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie
 6. Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach
 7. Szkoła Podstawowa im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” w Buchcicach
 8. Dom Kultury w Tuchowie

Instalacje planowane do realizacji w kolejnym etapie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy
 3. Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej

Instalacje fotowoltaiczne generują olbrzymie oszczędności zużycia energii elektrycznej. Specyfika funkcjonowania szkół i urzędów sprzyja zużywaniu produkowanej energii elektrycznej (tzw. autokonsumpcji) na bieżąco. Wpłynie to bez wątpienia na obniżenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych i urzędu. W przyszłości planujemy montaż instalacji fotowoltaicznych na pozostałych budynkach gminnych – podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Projekt pn: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Skip to content