Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Strażacy z Dąbrówki Tuchowskiej złożyli ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez OSP w Dąbrówce Tuchowskiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz ofertę