Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transport do lokali wyborczych

Informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania
  • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Tuchowie:

  • ustnie – w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Tuchowie ul. Rynek 1, ratusz (biuro nr 7 – parter), czynny od poniedziałek do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • pisemnie – na adres Urząd Miejski w Tuchowie ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
  • w formie elektronicznej na adres ESP /nq2715lirk/SkrytkaESP

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Formularz druku zgłoszenia zamiaru skorzystania z transportu można pobrać tutaj.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładce Wybory i referenda/Wybory parlamentarne/2023

Burmistrz Tuchowa
mgr Magdalena Marszałek