Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UKS Four Bike złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska FOUR BIKE w Siedliskach, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2387220,oferty-zlozone-w-2024-r.html