Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2:

  • Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków,
  • Umorzenie zaległości podatkowych.

Wniosek o umorzenie zaległości może być złożony po upływie terminu płatności, kiedy na koncie podatnika figuruje zaległość podatkowa, np. dla raty majowej – od 18 maja.

Do złożenia wniosku o ww. ulgi można wykorzystać formularz “wniosek COVID”:

Dokumenty wymagane do wniosku w zależności od rodzaju pomocy publicznej:

“COVID”

Jeśli podatnik utracił płynność finansową w wyniku epidemii i nie był on na 31.12.2019 r w trudnej sytuacji, to może wnioskować o pomoc na wsparcie gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Jest to formuła uproszczona. Do wniosku w tej formule należy dołączyć wypełniony formularz do pomocy publicznej COVID. Do udokumentowania utraty płynności podatnik VAT może złożyć deklaracje VAT za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019. Jeśli wnioskodawca jest podatnikiem VAT nie jest, może złożyć ewidencje sprzedaży za ww. okresy.  

“De minimis”

W przypadku, gdy przedsiębiorca na 31.12.2019 r posiadał zaległości, do wniosku dołącza wypełniony  formularz de minimis, kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat, tj. za lata 2018, 2019, 2020, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, a ponadto dokumenty potwierdzające sytuację finansową, np. oświadczenie o sytuacji materialnej, ostatnie zeznanie PIT, CIT,  bilans,sprawozdanie finansowe, a na udokumentowanie wpływu COVID: deklaracje VAT lub ewidencje sprzedaży za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019.

Skip to content