Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Umowy na rozbudowę sieci wodociągowej podpisane

Dnia 16 lutego burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek podpisała umowy na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza.

W postępowaniu przetargowym w wyniku oceny złożonych ofert wybrano następujących wykonawców poszczególnych części zadania:

Część 1 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka Tuchowska” – złożono sześć ofert przetargowych, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Firmę MULTIKOP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Strzeszyn 567, 38-340 Biecz na kwotę 659 229,56 PLN brutto wykonania całego zadania.

Część 2 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaszowa” – złożono sześć ofert przetargowych, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Firmę MULTIKOP Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Strzeszyn 567, 38-340 Biecz na kwotę 344 858,43 PLN brutto wykonania całego zadania.

Część 3 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabłędza” – złożono siedem ofert przetargowych, najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKOMONT” Krzysztof Brach, ul. Tarnowska 38, 38-321 Moszczenica na kwotę 62 990,78 PLN brutto wykonania całego zadania.

Termin wykonania wszystkich trzech części to 31 lipca 2021 r.

Skip to content