Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory uzupełniające na sołtysa Sołectwa Burzyn

Burmistrz Tuchowa informuje, że wybory uzupełniające na sołtysa Sołectwa Burzyn zarządzone zostały na dzień 16 czerwca 2024 r. Termin zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz do komisji wyborczej upływa 31 maja 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Gminną Komisję Wyborczą w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Rynek 1, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Druki do zgłoszenia kandydata na sołtysa:

Druk do zgłoszenia kandydata do Sołeckiej Komisji Wyborczej w Burzynie:

Więcej informacji znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładce: Wybory i referenda/ Wybory sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych/2024