Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Zabłędza Razem” złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Zabłędzy „Zabłędza Razem”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2387220,oferty-zlozone-w-2024-r.html