Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Burmistrz Tuchowa informuje o konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Więcej na ten temat można przeczytać klikając link poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2353333,w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-gmi.html