Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zastępca burmistrza w Radzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

W środę 18 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w skład rady powołany został zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski, który podczas obrad rady wybrany został również do pełnienia funkcji członka prezydium rady. Na terenie gminy Tuchów położony jest Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916).

Do zadań Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego należy w szczególności:

  1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
  2. opiniowanie projektów planów ochrony;
  3. ocena realizacji ustaleń planów ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
  4. opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji, ochrony przyrody, turystyki i rekreacji.
Skip to content