Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Za utrzymanie przejezdności dróg w sezonie zimowym odpowiadają ich zarządcy. Interwencje dotyczące utrudnień drogowych spowodowanych wystąpieniem zjawisk atmosferycznych, takich jak opady śniegu czy marznącego deszczu i mżawki powodujących gołoledź należy zgłaszać do odpowiednich służb pod numery telefonów zamieszczone poniżej.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Informacji na temat odśnieżania dróg udzielają sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych (dane kontaktowe podane poniżej).
Koordynacją odśnieżania dróg zajmuje się Urząd Miejski w Tuchowie – tel. 14 6525 176 w. 47 lub 18 (pn-pt w godz. 7:30 – 15:30)

 • Buchcice: WŁADYSŁAW HARAŃCZYK tel. 503 115 901
 • Burzyn: ROPSKI WACŁAW tel. 605 961 826
 • Dąbrówka Tuchowska: JAROSŁAW HUDYKA tel. 506 583 850
 • Jodłówka Tuchowska: IRENEUSZ MIKOSZ tel. 507 073 736
 • Karwodrza: GAWRYAŁ KAZIMIERZ tel. 696 328 610
 • Lubaszowa: MARIA WIŚNIOWSKA tel. 514 777 689
 • Łowczów: STANISŁAW KRUPA tel. 733 689 095
 • Meszna Opacka: KAZIMIERA FURA tel. 500 718 099
 • Piotrkowice: SOLAK KAZIMIERZ tel. 512 771 114
 • Siedliska: URBANEK JERZY tel. 502 455 470
 • Trzemesna: ŁĄCKI JERZY tel. 502 027 160
 • Zabłędza: MICHAŁEK EWA tel. 696 737 563
 • Tuchów lewobrzeżny: PAWEŁ JANTOŃ tel. 604 223 135
 • Tuchów prawobrzeżny: JANUSZ ŁUKASIK tel. 668 708 069
 • Tuchów Garbek: ALEKSANDER KAJMOWICZ tel. 667 495 264
 • Tuchów Kielanowice: GRAŻYNA CZOP tel. 514 857 214

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Koordynację zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach 8, 33 – 113 Zgłobice.

 • telefon dyżurny: tel. kom. 501 799 432 (CAŁODOBOWO)
 • tel. 14 6741 230 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • tel. 14 6787 050 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • koordynator zimowego utrzymania – dyrektor PZD Leszek Łątka:
  14 674 12 30, 14 678 70 50

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 977

Prowadzenie dyżurów i koordynacja zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie odbywa się w siedzibie Rejonu przy ul. Ostrogskich 5a. Dyżury pełnione są CAŁODOBOWO.

 • telefon dyżurny ZUD: 609 703 392
  tel. 14 621-17-54, 14 621-98-43
  Obwód Drogowy w Ciężkowicach 14 651-01-57

Usuwanie nadmiaru śniegu na dachach, nawisów śniegowych i sopli lodowych

Przypomina się o ciążącym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ustawowym obowiązku usuwania gromadzącego się na dachach nadmiaru śniegu. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą pieniężną.

Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 budynków mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Utrzymanie zimowe chodników

Przypominamy, że zgodnie z art. 5. ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachwłaściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.