Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o naborze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ogłasza nabór do projektu systemowego pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie szkoleń:
– wzmocnienia kompetencji społecznych, w ramach którego uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności społeczne przydatne w codziennych relacjach z innymi,
– doradztwa zawodowego, dzięki któremu uzyskają umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, wzmocnią wiedzę w zakresie własnych możliwości i predyspozycji oraz poznają istotne czynniki mające wpływ na swój wizerunek w oczach przyszłego pracodawcy,
– wzmocnienia zdolności zawodowych, który obejmuje szkolenia zawodowe o tematyce:
* przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B,
* florystyka i bukieciarstwo,
* opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Osoby chętne do udziału w szkoleniach mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do 31 marca 2010 r.
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są klientami pomocy społecznej:
– zamieszkują gminę Tuchów,
– w przedziale wiekowym 18 – 64 lata,
– należą do jednej z grup osób:
– bezrobotnych,
– nieaktywnych zawodowo,
– zatrudnionych, w tym rolników.

Charakteryzujących się niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych lub innymi cechami ograniczającymi wejście na rynek pracy i wypełnianie ról społecznych.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje od realizatorów projektu tj:
w siedzibie:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów
w biurze projektu – I piętro, pokój nr 12, lub u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów,
pod telefonem: 14 6525489
e-mail: slowik.ops@op.pl

Skip to content