Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ostatnie spotkanie projektowe Erasmus+ w tuchowskim LO

Wszystko co dobre, szybko się kończy i tak też dobiega końca projekt I CHANGE realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie. W dniach 3-10 czerwca w Tuchowie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach tego projektu. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele czterech partnerskich szkół z: Francji, Hiszpanii, Turcji i Polski.

Spotkanie to służyło podsumowaniu dwuletnich działań projektowych. Nauczyciele pracowali nad jednym z finalnych produktów projektu czyli dodatkiem metodyczny do programu nauczania pt. „Curriculum proposal for intercultural education”. Dodatek ten zawiera teorię na temat uczenia w klasach wielokulturowych oraz innowacyjne metody i narzędzia pracy nauczyciela. Część praktyczna natomiast obejmuje zbiór konspektów lekcji z towarzyszącymi im materiałami dydaktycznymi jako propozycja do zastosowania w edukacji międzykulturowej. Dodatek ten jest ciekawym i nowatorskim uzupełnieniem programów nauczania w szkołach, a jego celem jest zwiększanie świadomości kulturowej i budowanie tolerancji.
Podczas spotkania zaplanowano również sposoby rozpropagowania finalnych produktów projektu: komiksu, broszury informacyjnej oraz dodatku metodycznego. Produkty te zostaną udostępnione w wielu szkołach i instytucjach, aby mogły służyć nadrzędnym celom projektu czyli zwiększaniu tolerancji nad odmienność kulturową.

Ostatnie spotkanie projektowe to przede wszystkim wytężona praca, ale również nie zabrakło czasu by pokazać naszym gościom atrakcje regionu takie jak spływ Dunajcem w Pieninach, Muzeum Lalek w Pilźnie, Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” oraz krakowski Kazimierz „by night”.

Projekt I CHANGE był niezwykłym doświadczeniem dla społeczności szkolnych czterech szkół partnerskich. Był dla nas okazją do pogłębienia dialogu międzykulturowego, a zawiązana współpraca i przyjaźnie pozwolą nam na dalsze działania, dzięki którym będziemy mogli mieć swój wkład w budowę tolerancji w wielokulturowej Europie.

Aneta Szupińska

Skip to content